پروژه ۷۰۰ واحدی الزهرا

پروژه ۷۰۰ واحدی الزهرا

ساخت مجتمع مسکونی الزهرا ۷۰۰ واحدی واقع در عراق ، نجف الاشرف ، خیابان الحولی ، عمود ۳۰۹

این مجتمع دارای متراژ های مختلف می باشد که به شرح زیر می باشد :

 • ۴۵۴ واحد مسکونی ۱۵۰ متری
 • ۶ واحد مسکونی ۱۶۰ متری
 • ۶ واحد مسکونی ۱۷۵ متری
 • ۱۰ واحد مسکونی ۱۸۰ متری
 • ۴ واحد مسکونی ۱۹۵ متری
 • ۹۴ واحد مسکونی ۲۰۰ متری
 • ۱ واحد مسکونی ۲۲۰ متری
 • ۳ واحد مسکونی ۲۲۵ متری
 • ۸۵ واحد مسکونی ۲۴۰ متری
 • ۳ واحد مسکونی ۲۶۰ متری
 • ۱ واحد مسکونی ۲۷۵ متری
 • ۱۳ واحد مسکونی ۳۰۰ متری
 • ۲ واحد مسکونی ۳۰۰ تا ۳۲۷ متری

 

پلان مجتمع مسکونی ۷۰۰ واحدی الزهرا

پلان مجتمع مسکونی 700 واحدی الزهرا

 

 

جدول واحدهای مسکونی و مساحت های مجتمع الزهراء

جدول واحدهای مسکونی و مساحت های مجتمع الزهراء

 

جدول مساحت های استفاده شده در مجتمع الزهراء

جدول مساحت های استفاده شده در مجتمع الزهراء