پروژه الماس

طراحی پروژه الماس ۲۴۰ متری دوبلکس در حاشیه شهر قم در حال اجرا می باشد .

 

۱٫ Plan 1

Plan 2

۲٫ Living room

 

۳٫Baby Room

 

۴٫ Master Room

۵٫ Kitchen